info@jaapderuig.nl
JAAP DE RUIG
Olieverfschilderij, vermoedelijk 19e eeuw, ongesigneerd, www.jaapderuig.nl
2024 - The Incredible Beauty of Organic Farming Single screen / video-installatie, 28’.32’’ Verstilde film waarin woordloos de schoonheid van ecologische landbouw en veeteelt wordt bezongen. Op Marktplaats vond Jaap de Ruig voor weinig geld een negentiende-eeuws schilderij met koeien in een weidelandschap. Hoewel het was beschadigd, er zat zelfs een gat in, hing hij het in zijn werkkamer. Daar bezorgde het hem telkens wanneer hij er binnenkwam een geluksmoment. In The Incredible Beauty of Organic Farming onderzoekt hij of een dergelijke vorm van veeteelt en landbouw ook in de eenentwintigste eeuw tot de mogelijkheden behoort. Hij bezocht een aantal ecologische bedrijven, waar hij ontdekte dat deze boeren geen utopie of geromantiseerde werkelijkheid nastreven. De poëtische beelden die hij vastlegde op film, in hun eenvoud bijna subversief, bewijzen dat er een realiteit bestaat die zicht op een leefbare toekomst kan bieden. De vraag en tegelijkertijd het uitgangspunt van de film The Incredible Beauty of Organic Farming was: waarom roept het oude schilderij een geluksgevoel op? En is het in de eenentwintigste eeuw nog steeds mogelijk om in de werkelijkheid datzelfde gevoel te ervaren? De kunstenaar bezocht bij herhaling een aantal succesvolle boerenbedrijven die met respect voor aarde en vee werken, waaronder een akkerbouwbedrijf van 270 hectare en een gemengd bedrijf waar groenten en sierbloemen worden geteeld en daarnaast melkvee wordt gehouden. Op deze bedrijven ervoer hij hetzelfde als bij het bekijken van het schilderij, eenmaal raakte hij zelfs ontroerd bij het zien van een akker met eindeloze rijen ecologische waspeen. Het maakte hem bewust van de zuiverheid van zowel het gewas als de aarde waarin het groeide. Aard van de film The Incredible Beauty of Organic farming is een meditatieve film met slechts 51 shots in bijna 30 minuten en een openingsshot van drieënhalve minuut. De door de kunstenaar gecomponeerde muziekscore heeft een minimalistisch en sereen karakter. De film kan als video-installatie worden bekeken er middenin vallen is geen probleem –, maar kan ook als een film met een begin en een einde worden vertoond. Deze film past binnen Jaap de Ruigs oeuvre, waarin een van de terugkerende thema's de omgang is van de mens met de dieren die hij uitbaat. Dat strekt zich ook uit tot planten en de aarde in het algemeen. Ook de statische cameravoering is kenmerkend voor zijn werk, vergelijkbaar met de experimentele documentaire The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania (2009), die werd vertoond op elf filmfestivals waaronder het IFFR en het NFF, en de meer recente film Geen Paniek - Een jaar in lockdown op 150m² poldergrond (2021), die als installatie te zien was in Museum Belvédère in Heerenveen en in CRUCE arte y pensamiento contemporáneo in Madrid. Statement Het is bitterzoet te bedenken dat teeltwijzes die veilig en vriendelijk zijn voor mens, dier en aarde lange tijd hebben bestaan en ook tegenwoordig rendabel zijn, maar dat in een ontwikkeld land als Nederland slechts vier procent van het agrarische areaal op een ecologisch verantwoorde manier wordt ingezet. De gevestigde boeren en de agro-industrie zetten de hakken in het zand en obstrueren de noodzakelijke transitie, waarmee ze ons aller toekomst ondermijnen. Het gevolg kan zijn dat de ene na de andere factor in de keten in disbalans raakt en als een vallende dominosteen de rest uit evenwicht brengt. Simpelweg tonen hoe het ook kan, zoals in deze film, krijgt dan door zijn eenvoud en onschuld haast iets subversiefs. Informatiedocument in pdf: The Incredible Beauty of Organic Farming
JAAP DE RUIG
info@jaapderuig.nl
Olieverfschilderij, vermoedelijk 19e eeuw, ongesigneerd, www.jaapderuig.nl
2024 - The Incredible Beauty of Organic Farming Single screen / video-installatie, 28’.32’’ Verstilde film waarin woordloos de schoonheid van ecologische landbouw en veeteelt wordt bezongen. Op Marktplaats vond Jaap de Ruig voor weinig geld een negentiende-eeuws schilderij met koeien in een weidelandschap. Hoewel het was beschadigd, er zat zelfs een gat in, hing hij het in zijn werkkamer. Daar bezorgde het hem telkens wanneer hij er binnenkwam een geluksmoment. In The Incredible Beauty of Organic Farming onderzoekt hij of een dergelijke vorm van veeteelt en landbouw ook in de eenentwintigste eeuw tot de mogelijkheden behoort. Hij bezocht een aantal ecologische bedrijven, waar hij ontdekte dat deze boeren geen utopie of geromantiseerde werkelijkheid nastreven. De poëtische beelden die hij vastlegde op film, in hun eenvoud bijna subversief, bewijzen dat er een realiteit bestaat die zicht op een leefbare toekomst kan bieden. De vraag en tegelijkertijd het uitgangspunt van de film The Incredible Beauty of Organic Farming was: waarom roept het oude schilderij een geluksgevoel op? En is het in de eenentwintigste eeuw nog steeds mogelijk om in de werkelijkheid datzelfde gevoel te ervaren? De kunstenaar bezocht bij herhaling een aantal succesvolle boerenbedrijven die met respect voor aarde en vee werken, waaronder een akkerbouwbedrijf van 270 hectare en een gemengd bedrijf waar groenten en sierbloemen worden geteeld en daarnaast melkvee wordt gehouden. Op deze bedrijven ervoer hij hetzelfde als bij het bekijken van het schilderij, eenmaal raakte hij zelfs ontroerd bij het zien van een akker met eindeloze rijen ecologische waspeen. Het maakte hem bewust van de zuiverheid van zowel het gewas als de aarde waarin het groeide. Aard van de film The Incredible Beauty of Organic farming is een meditatieve film met slechts 51 shots in bijna 30 minuten en een openingsshot van drieënhalve minuut. De door de kunstenaar gecomponeerde muziekscore heeft een minimalistisch en sereen karakter. De film kan als video-installatie worden bekeken er middenin vallen is geen probleem –, maar kan ook als een film met een begin en een einde worden vertoond. Deze film past binnen Jaap de Ruigs oeuvre, waarin een van de terugkerende thema's de omgang is van de mens met de dieren die hij uitbaat. Dat strekt zich ook uit tot planten en de aarde in het algemeen. Ook de statische cameravoering is kenmerkend voor zijn werk, vergelijkbaar met de experimentele documentaire The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania (2009), die werd vertoond op elf filmfestivals waaronder het IFFR en het NFF, en de meer recente film Geen Paniek - Een jaar in lockdown op 150m² poldergrond (2021), die als installatie te zien was in Museum Belvédère in Heerenveen en in CRUCE arte y pensamiento contemporáneo in Madrid. Statement Het is bitterzoet te bedenken dat teeltwijzes die veilig en vriendelijk zijn voor mens, dier en aarde lange tijd hebben bestaan en ook tegenwoordig rendabel zijn, maar dat in een ontwikkeld land als Nederland slechts vier procent van het agrarische areaal op een ecologisch verantwoorde manier wordt ingezet. De gevestigde boeren en de agro- industrie zetten de hakken in het zand en obstrueren de noodzakelijke transitie, waarmee ze ons aller toekomst ondermijnen. Het gevolg kan zijn dat de ene na de andere factor in de keten in disbalans raakt en als een vallende dominosteen de rest uit evenwicht brengt. Simpelweg tonen hoe het ook kan, zoals in deze film, krijgt dan door zijn eenvoud en onschuld haast iets subversiefs. Informatiedocument in pdf: The Incredible Beauty of Organic Farming