info@jaapderuig.nl
JAAP DE RUIG
2019 - Zeven tranen, het vierde gesticht in Veenhuizen - Literaire video, 33 min. (film: Jaap de Ruig, tekst en voice-over: Mariët Meester). Schrijver Mariët Meester, opgegroeid in het gevangenisdorp Veenhuizen, deed een performance op de begraafplaats van Veenhuizen. Staande aan het hoofd van zeven verschillende grafstenen vertelde ze haar publiek het verhaal van de persoon die er begraven lag. Telkens lokte een fluitspeler het publiek met een compositie van John Dowland naar een volgend graf op een andere plek op de begraafplaats, zodat ze er als in een begrafenisstoet achter de schrijfster aan naartoe wandelden. In de video zijn geen personen zichtbaar.
2017 - Seven Tears - literary video 30 min., i.c.w. writer Mariët Meester - Jaap de Ruig
2020 - Uitgeverij Caprae Ontwerp, fotografie, illustraties, productie en webdesign, zie: www.uitgeverijcaprae.nl Oprichting van een eigen uitgeverij. De naam verwijst naar het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van de geit (Latijn: capra). Hoewel het dier vaak wordt geassocieerd met ontbossing en woestijn- vorming, is het de geitenhoeder (de mensheid) die verantwoordelijk is. Het aantal exemplaren van iedere uitgave is dan ook beperkt. Elk boek is genummerd en gesigneerd door de auteur en bevat een met de hand ingekleurde tekening. In 2020 en 2021 publiceerde Caprae drie romans, allemaal geschreven door auteur Mariët Meester: één nieuwe roman, Pingping, en twee heruitgaven van ‘klassiekers’.
2020 - Pingping, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae 2020 - logo Uitgeverij Caprae - design Jaap de Ruig 2020 - Pingping, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae
2015 - Het gevangenisdorp, Veenhuizen in de twintigste eeuw - 48 min., documentaire gebaseerd op oral history Schrijfster Mariët Meester groeide op in het gevangenisdorp Veenhuizen, dat werd omringd door honderden bordjes 'Verboden toegang'. Aan het begin van de twintigste eeuw werden er dakloze mannen, de zogenaamde 'verpleegden', gehuisvest in drie gestichten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gestichten gevangenissen. Bewoners en oud- bewoners van deze wonderlijke enclave vertelden de auteur over het werken en wonen in deze besloten gemeenschap, waar niemand anders binnen mocht. Deze interviews zijn als uitgangspunt genomen voor de documentaire.
2015 - The Prison Village, Veenhuizen In The 20th Century - 48 min., documentary based on oral history - Jaap de Ruig 2015 - The Prison Village, Veenhuizen In The 20th Century - 48 min., documentary based on oral history - Jaap de Ruig
Voor het vroege werk klik hier
2009 - The Source - One Day In A Roma Settlement in Romania - 40 min., video-installatie / documentaire. Hetea is een geïsoleerde nederzetting in Centraal Roemenië. Ongeveer 350 mensen wonen er in zelfgemaakte hutten. In de film beleven we een gewone dag in Hetea. De dag begint pastoraal: koeien en paarden worden gehoed, een nieuw houten huis wordt gebouwd, enz. 's Middags slaat ineens de vlam in de pan. Mensen schreeuwen en bedreigen elkaar. Beetje bij beetje keert de serene sfeer terug, maar de naweeën van de ruzie blijven hoorbaar. Jaap de Ruig is zeventien jaar lang telkens naar Hetea teruggekeerd en heeft zijn film uiteindelijk in één dag opgenomen. Hij koos ervoor om niet te ondertitelen omdat hij dan te veel betekenis zou hebben gegeven aan de woorden, die afleiden van het universele karakter van de beelden.
The Source, One Day In A Roma Settlement in  Romania - 2009, 40 min., video installation / creative documentary. - Jaap de Ruig The Source, One Day In A Roma Settlement in  Romania - 2009, 40 min., video installation / creative documentary. - Jaap de Ruig
2018 - Een dier / een mens - een manifestatie bestaande uit: - Minisymposium in theater Boom Chicago, Amsterdam. - When The Cows Come Home - video-installatie : een kudde koeien die achter de ramen van vijf grachten- panden naar het centrum van Amsterdam loopt. - Sacrifice - Tentoonstelling van een serie van 105 portrettekeningen van tien biggenfamilies. De biggen zijn genummerd door inkepingen in de oren. Om hen individualiteit te geven zijn hun ogen enigszins vermenselijkt. - Requiem For Pigs - found footage-video van varkens- mishandeling met een muziekscore van de getrans- formeerde varkensgeluiden, 14 min., zwarte kijkdoos.
2018 - When The Cows Come Home - A video loop of a herd of cows walking toward the center of Amsterdam behind the windows of five canal houses - Jaap de Ruig 2018 - Sacrifice - Exhibition of a series of 105 drawings of ten families of piglet portraits. The piglets are numbered by ear notching. Their eyes are slightly humanized to regive them their individuality - Jaap de Ruig 2018 - Requiem For Pigs - Edited found footage video of pig maltreatment with a music score of the transformed pig sounds, 14 min., black peep box - Jaap de Ruig 2018 - Sacrifice - Exhibition of a series of 105 drawings of ten families of piglet portraits. The piglets are numbered by ear notching. Their eyes are slightly humanized to regive them their individuality - Jaap de Ruig
2010 - Wisdom And Hell - performance i.s.m. Roemeense Roma trechtermaker David Vasile. Voor Jeroen Bosch is de trechter een symbool van zowel wijsheid als bedrog. Dante beschrijft de hel als een enorme trechtervormige grot met negen cirkels. De expositieruimte van Jaap de Ruig in de sectie No Holds Barred op Art Amsterdam 2010 was ingericht als werkplek. In een cirkel van licht maakte David, een jonge Roemeense Roma, blikken trechters. Een videoprojectie op de achterwand liet zien hoe hij en zijn familie thuis werken. David komt aan de kost door langs de weg met zijn trechters te venten. Sinds Roemenië toetrad tot de EU is dat steeds moeilijker geworden. Jaap en David kennen elkaar al sinds het begin van de jaren negentig. Hoewel Jaap de Ruig in dit project de 'officiële' kunstenaar was, was het hun wederzijdse wens om samen te werken en aandacht te besteden aan thema's als: huishoudelijke artikelen versus design, armoede in Roemenië versus West-Europese rijkdom, de symbolische waarde van de trechter en de schoonheid van vakmanschap.
2010 - Wisdom And Hell - performance i.c.w. Romanian Roma funnelmaker David Vasile - Jaap de Ruig 2010 - Wisdom And Hell - performance i.c.w. Romanian Roma funnelmaker David Vasile - Jaap de Ruig
2017 - Life After A Bicycle Accident - Video-installatie op twee schermen, 31 minuten. Deze video-installatie vertelt het verhaal van een pasgetrouwde Nederlandse pianist die tijdens een rit door Frankrijk van zijn fiets valt. Hij raakt verlamd. De installatie begint met handen die op een piano spelen. De hoofdpersoon komt in beeld. Hij zegt: 'Er is het verhaal dat je niet wilt dat het is gebeurd.' Terwijl zijn stem meer uitleg geeft, zien we twee beelden naast elkaar, het complementaire beeld toont hem bezig met zijn dagelijkse bezigheden. Een intiem portret van de gevolgen. Conclusie: zo'n ongeluk maakt uiteindelijk weinig uit voor het niveau van je levensgeluk.
2017 - Life After A Bicycle Accident - two screen video installation,31 min. - Jaap de Ruig 2017 - Life After A Bicycle Accident - two screen video installation,31 min. - Jaap de Ruig
2017 - Life After A Bicycle Accident - two screen video installation,31 min. - Jaap de Ruig
2013 - About A Bizarre Phenomenon Called Life 25 korte video’s.
Head Sharing Bark The Fight
Man (2) Sweet Tulip Tears To Kick Your Own Arse
2017 - De ochtend dat ik zo boos was op mijn vrouw, dat ik mijn 19e-eeuwse gitaar kapot sloeg - 6 uur durende video-impressie, gerestaureerde gitaar. Twee jaar na de gebeurtenis opende de kunstenaar de vuilniszak met de overblijfselen en begon hij het instrument minutieus te restaureren.
2017 - De woonwagen, dat ben ik - 33 min. documentaire en een installatie van miniatuur woonwagens, i.s.m. Nederlandse reizigers. Sinds de woonwagenwet van 1968 mogen Nederlandse reizigers geen rondreizend bestaan meer leiden. De regering vond dat ze te weinig controle had over "mensen zonder vaste verblijfplaats". De huidige caravans mogen dan geen wielen meer hebben, voor de meeste reizigers is het verlangen naar vrijheid nog steeds belangrijk. De woonwagen is hun cultuur en identiteit. Jaap de Ruig merkte in de loop der jaren dat velen van hen miniaturen van hun voormalige reiswagens bezitten. Voor een tentoonstelling in Museum De Domijnen in Sittard zocht de kunstenaar contact met reizigers die in de buurt woonden. Een aantal van hen was bereid hem hun miniaturen uit te lenen, die in het museum werden tentoongesteld in combinatie met een korte documentaire waarin de eigenaren uitleggen waar- om die wagens zo belangrijk voor hen zijn.
2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig
2011-2015 - Wat David ziet - Een project i.s.m. David Vasile. 6000 foto's, documentaire 39 min. , fotoboek. Wat David ziet is een voortzetting van Wisdom and Hell (zie hieronder), een project dat werd gepresenteerd op Art Amsterdam 2010. David, een Roemeense Roma-trechtermaker die erg geïnteresseerd was in de foto's die op de beurs werden tentoongesteld, vroeg Jaap of hij een kleine digitale fotocamera kon lenen. Na zijn terugkeer in Roemenië begon hij foto's te maken van alles wat hij zag in zijn Romawijk, evenals tijdens het verkopen van zijn trechters langs de kant van de weg. Bijna wekelijks stuurde hij de foto's vanuit een internetcafé naar Nederland. Daarvoor ontving hij van de kunstenaar een maandelijks bedrag dat via crowdfunding bijeen was gebracht. Wat David ziet heeft sociale, historische en esthetische dimensies. Het is belangrijk voor de Roemeense Roma om hun eigen bestaan ​​vast te leggen. Foto's zijn een hulpmiddel voor historisch besef en kunnen een basis zijn voor zelfrespect.
2011/15 - What David Sees -  a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees -  a project by Jaap de Ruig
2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig
Complete documentary
2019 - Verlost als vogel - loop 1’,38’’, video-installatie op de ramen van de oude kruidenierswinkel in het openluchtmuseum It Dams Hûs in Nij Beets. Een vlucht vogels verschijnt boven het landschap van het nabijgelegen Kortehemmen. Plotseling verlaat een van de vogels de groep en ondergaat tijdens zijn afdaling een metamorfose. De vogels worden gesymboliseerd door de handen van de kunstenaar. Jaap de Ruig bracht de eerste twee jaar van zijn leven door in het Woodbrookershuis in Kortehemmen, in die tijd een onderwijsgemeenschap met liberaal- protestantse opvattingen en socialistische idealen. Zijn ongehuwde moeder kon er komen werken, wonen en haar baby verzorgen, vrij van burgerlijk commentaar.
2019 - Verlost als vogel / Redeemed As a Bird - loop 1’,38’’, video installation on the windows of the old grocery store in the open-air museum It Dams Hus in Nij Beets. 2020 - De overstroming, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae 2020 - De overstroming, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae
2021 - GEEN PANIEK - Een jaar in lockdown op 150m² poldergrond - video 4K, 56 min. Toen Nederland in maart 2020 op slot ging, verhuisde Jaap de Ruig van zijn appartement in Amsterdam naar zijn houten woonwagen buiten de stad. Hij begon meteen alles te filmen wat er in de natuur gebeurde, met als uitgangspunt dat de camera binnen het hek rond de wagen moest blijven. Na een jaar monteerde hij de beelden tot een film waarvan de soundtrack synchroon vertelt hoe de menselijke samenleving dezelfde periode beleefde. Conclusie: De mens is een kortetermijndenker die pas in paniek raakt wanneer hij direct wordt getroffen, terwijl de dieren, de planten en de elementen hun levenscyclus stoïcijns voortzetten. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie ​​van VEVAM, de rechtenorganisatie van Nederlandse film- en televisieregisseurs.
2022 - Het vrolijke varken De modderpoel - video-installatie : een troep varkens vermaakte zich rond een modderpoel achter de ramen van vijf grachtenpanden in het centrum van Amsterdam. Het vrolijke varken - Ironie voor kinderen (en volwassenen): een serie van 25 kleine olieverf- schilderijen, gemaakt naar aanleiding van kinder- speelgoed en sierbeeldjes. Varkens op een motor, varkens met koddige hoedjes, varkens met fopspeen en slab; de mens projecteert absurde verzinsels op het dier waarmee hij gelijkenis vertoont. Zie ook de uitleg van de kunstenaar over de schilderijen: https://youtu.be/dwSZvBx5L4I Voor meer info over de boerderij waar de modderpoel is gefilmd: https://youtu.be/UWf4sVTKfvc
2022 - Het vrolijke varken - olieverf op hout 24x30cm - Jaap de Ruig 2022 - Het vrolijke varken - olieverf op hout 30x24cm - Jaap de Ruig
JAAP DE RUIG
2017 - De woonwagen, dat ben ik - 33 min. documentaire en een installatie van miniatuur woonwagens, i.s.m. Nederlandse reizigers. Sinds de woonwagenwet van 1968 mogen Nederlandse reizigers geen rondreizend bestaan meer leiden. De regering vond dat ze te weinig controle had over "mensen zonder vaste verblijfplaats". De huidige caravans mogen dan geen wielen meer hebben, voor de meeste reizigers is het verlangen naar vrijheid nog steeds belangrijk. De woonwagen is hun cultuur en identiteit. Jaap de Ruig merkte in de loop der jaren dat velen van hen miniaturen van hun voormalige reiswagens bezitten. Voor een tentoonstelling in Museum De Domijnen in Sittard zocht de kunstenaar contact met reizigers die in de buurt woonden. Een aantal van hen was bereid hem hun miniaturen uit te lenen, die in het museum werden tentoongesteld in combinatie met een korte documentaire waarin de eigenaren uitleggen waar-om die wagens zo belangrijk voor hen zijn.
2017 - Life After A Bicycle Accident - Video- installatie op twee schermen, 31 minuten. Deze video-installatie vertelt het verhaal van een pasgetrouwde Nederlandse pianist die tijdens een rit door Frankrijk van zijn fiets valt. Hij raakt verlamd. De installatie begint met handen die op een piano spelen. De hoofdpersoon komt in beeld. Hij zegt: 'Er is het verhaal dat je niet wilt dat het is gebeurd.' Terwijl zijn stem meer uitleg geeft, zien we twee beelden naast elkaar, het complementaire beeld toont hem bezig met zijn dagelijkse bezigheden. Een intiem portret van de gevolgen. Conclusie: zo'n ongeluk maakt uiteindelijk weinig uit voor het niveau van je levensgeluk.
2011-2015 - Wat David ziet - Een project i.s.m. David Vasile. 6000 foto's, documentaire 39 min. , fotoboek. Wat David ziet is een voortzetting van Wisdom and Hell (zie hieronder), een project dat werd gepresenteerd op Art Amsterdam 2010. David, een Roemeense Roma-trechtermaker die erg geïnteresseerd was in de foto's die op de beurs werden tentoongesteld, vroeg Jaap of hij een kleine digitale fotocamera kon lenen. Na zijn terugkeer in Roemenië begon hij foto's te maken van alles wat hij zag in zijn Romawijk, evenals tijdens het verkopen van zijn trechters langs de kant van de weg. Bijna wekelijks stuurde hij de foto's vanuit een internetcafé naar Nederland. Daarvoor ontving hij van de kunstenaar een maandelijks bedrag dat via crowdfunding bijeen was gebracht. Wat David ziet heeft sociale, historische en esthetische dimensies. Het is belangrijk voor de Roemeense Roma om hun eigen bestaan ​​vast te leggen. Foto's zijn een hulpmiddel voor historisch besef en kunnen een basis zijn voor zelfrespect.
2015 - Het gevangenisdorp, Veenhuizen in de twintigste eeuw - 48 min., documentaire gebaseerd op oral history Schrijfster Mariët Meester groeide op in het gevangenisdorp Veenhuizen, dat werd omringd door honderden bordjes 'Verboden toegang'. Aan het begin van de twintigste eeuw werden er dakloze mannen, de zogenaamde 'verpleegden', gehuisvest in drie gestichten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gestichten gevangenissen. Bewoners en oud-bewoners van deze wonderlijke enclave vertelden de auteur over het werken en wonen in deze besloten gemeenschap, waar niemand anders binnen mocht. Deze interviews zijn als uitgangspunt genomen voor de documentaire.
About A Bizarre Phenomenon Called Life - 2013, 25 korte video’s.
2010 - Wisdom And Hell - performance i.s.m. Roemeense Roma trechtermaker David Vasile. Voor Jeroen Bosch is de trechter een symbool van zowel wijsheid als bedrog. Dante beschrijft de hel als een enorme trechtervormige grot met negen cirkels. De expositieruimte van Jaap de Ruig in de sectie No Holds Barred op Art Amsterdam 2010 was ingericht als werkplek. In een cirkel van licht maakte David, een jonge Roemeense Roma, blikken trechters. Een videoprojectie op de achterwand liet zien hoe hij en zijn familie thuis werken. David komt aan de kost door langs de weg met zijn trechters te venten. Sinds Roemenië toetrad tot de EU is dat steeds moeilijker geworden. Jaap en David kennen elkaar al sinds het begin van de jaren negentig. Hoewel Jaap de Ruig in dit project de 'officiële' kunstenaar was, was het hun wederzijdse wens om samen te werken en aandacht te besteden aan thema's als: huishoudelijke artikelen versus design, armoede in Roemenië versus West-Europese rijkdom, de symbolische waarde van de trechter en de schoonheid van vakmanschap.
2009 - The Source - One Day In A Roma Settlement in Romania - 40 min., video- installatie / documentaire. Hetea is een geïsoleerde nederzetting in Centraal Roemenië. Ongeveer 350 mensen wonen er in zelfgemaakte hutten. In de film beleven we een gewone dag in Hetea. De dag begint pastoraal: koeien en paarden worden gehoed, een nieuw houten huis wordt gebouwd, enz. 's Middags slaat ineens de vlam in de pan. Mensen schreeuwen en bedreigen elkaar. Beetje bij beetje keert de serene sfeer terug, maar de naweeën van de ruzie blijven hoorbaar. Jaap de Ruig is zeventien jaar lang telkens naar Hetea teruggekeerd en heeft zijn film uiteindelijk in één dag opgenomen. Hij koos ervoor om niet te ondertitelen omdat hij dan te veel betekenis zou hebben gegeven aan de woorden, die afleiden van het universele karakter van de beelden.
2020 - Uitgeverij Caprae Ontwerp, fotografie, illustraties, productie en webdesign, zie: www.uitgeverijcaprae.nl Oprichting van een eigen uitgeverij. De naam verwijst naar het eigenzinnige en tegelijkertijd vriendelijke karakter van de geit (Latijn: capra). Hoewel het dier vaak wordt geassocieerd met ontbossing en woestijn- vorming, is het de geitenhoeder (de mensheid) die verantwoordelijk is. Het aantal exemplaren van iedere uitgave is dan ook beperkt. Elk boek is genummerd en gesigneerd door de auteur en bevat een met de hand ingekleurde tekening. In 2020 en 2021 publiceerde Caprae drie romans, allemaal geschreven door auteur Mariët Meester: één nieuwe roman, Pingping, en twee heruitgaven van ‘klassiekers’.
2020 - Pingping, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae 2020 - logo Uitgeverij Caprae - designed by Jaap de Ruig
2019 - Zeven tranen, het vierde gesticht in Veenhuizen - Literaire video, 33 min. (film: Jaap de Ruig, tekst en voice-over: Mariët Meester). Schrijver Mariët Meester, opgegroeid in het gevangenisdorp Veenhuizen, deed een performance op de begraafplaats van Veenhuizen. Staande aan het hoofd van zeven verschillende grafstenen vertelde ze haar publiek het verhaal van de persoon die er begraven lag. Telkens lokte een fluitspeler het publiek met een compositie van John Dowland naar een volgend graf op een andere plek op de begraafplaats, zodat ze er als in een begrafenisstoet achter de schrijfster aan naartoe wandelden. In de video zijn geen personen zichtbaar.
2017 - Seven Tears - literary video 30 min., i.c.w. writer Mariët Meester - Jaap de Ruig
2018 - Een dier / een mens - een manifestatie bestaande uit: - Minisymposium in theater Boom Chicago, Amsterdam. - When The Cows Come Home - video- installatie : een kudde koeien die achter de ramen van vijf grachten-panden naar het centrum van Amsterdam loopt. - Sacrifice - Tentoonstelling van een serie van 105 portrettekeningen van tien biggenfamilies. De biggen zijn genummerd door inkepingen in de oren. Om hen individualiteit te geven zijn hun ogen enigszins vermenselijkt. - Requiem For Pigs - found footage-video van varkens-mishandeling met een muziekscore van de getrans-formeerde varkensgeluiden, 14 min., zwarte kijkdoos.
2018 - When The Cows Come Home - video installation on the windows of five Amsterdam canalhouses - Jaap de Ruig 2018 - Sacrifice - 105 drawings of piglet portraits with humanized eyes and ear notches - Jaap de Ruig 2018 - Requiem For Pigs - Edited found footage video of pig maltreatment with a music score of the transformed pig sounds, 14 min., black peep box. - Jaap de Ruig
2017 - De ochtend dat ik zo boos was op mijn vrouw, dat ik mijn 19e-eeuwse gitaar kapot sloeg - 6 uur durende video-impressie, gerestaureerde gitaar. Twee jaar na de gebeurtenis opende de kunstenaar de vuilniszak met de overblijfselen en begon hij het instrument minutieus te restaureren.
2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - Life After A Bicycle Accident - two screen video installation,31 min. - Jaap de Ruig 2017 - Life After A Bicycle Accident - two screen video installation,31 min. - Jaap de Ruig 2018 - Sacrifice - 105 drawings of piglet portraits with humanized eyes and ear notches - Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2011/15 - What David Sees - photo by David Vasile - a project by Jaap de Ruig 2015 - The Prison Village, Veenhuizen In The 20th Century - 48 min., documentary based on oral history - Jaap de Ruig
Voor het vroege werk klik hier
2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2017 - The Living Wagon, That’s Me - an installation of miniature living wagons, i.c.w. Dutch travelers - Jaap de Ruig 2010 - Wisdom And Hell - performance i.c.w. Romanian Roma funnelmaker David Vasile - Jaap de Ruig 2010 - Wisdom And Hell - performance i.c.w. Romanian Roma funnelmaker David Vasile - Jaap de Ruig
2015 - The Prison Village, Veenhuizen In The 20th Century - 48 min., documentary based on oral history - Jaap de Ruig
Head Sharing
To Kick Your Own Arse
The Fight
info@jaapderuig.nl
2019 - Verlost als vogel / Redeemed As a Bird - loop 1’,38’’, video installation on the windows of the old grocery store in the open-air museum It Dams Hus in Nij Beets.
2019 - Verlost als vogel - loop 1’,38’’, video- installatie op de ramen van de oude kruidenierswinkel in het openluchtmuseum It Dams Hûs in Nij Beets. Een vlucht vogels verschijnt boven het landschap van het nabijgelegen Kortehemmen. Plotseling verlaat een van de vogels de groep en ondergaat tijdens zijn afdaling een metamorfose. De vogels worden gesymboliseerd door de handen van de kunstenaar. Jaap de Ruig bracht de eerste twee jaar van zijn leven door in het Woodbrookershuis in Kortehemmen, in die tijd een onderwijsgemeenschap met liberaal- protestantse opvattingen en socialistische idealen. Zijn ongehuwde moeder kon er komen werken, wonen en haar baby verzorgen, vrij van burgerlijk commentaar.
2020 - De overstroming, a novel by Mariët Meester - published and designed by Jaap de Ruig, Uitgeverij Caprae
2021 - GEEN PANIEK - Een jaar in lockdown op 150m² poldergrond - video 4K, 56 min. Toen Nederland in maart 2020 op slot ging, verhuisde Jaap de Ruig van zijn appartement in Amsterdam naar zijn houten woonwagen buiten de stad. Hij begon meteen alles te filmen wat er in de natuur gebeurde, met als uitgangspunt dat de camera binnen het hek rond de wagen moest blijven. Na een jaar monteerde hij de beelden tot een film waarvan de soundtrack synchroon vertelt hoe de menselijke samenleving dezelfde periode beleefde. Conclusie: De mens is een kortetermijndenker die pas in paniek raakt wanneer hij direct wordt getroffen, terwijl de dieren, de planten en de elementen hun levenscyclus stoïcijns voortzetten. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie ​​van VEVAM, de rechtenorganisatie van Nederlandse film- en televisieregisseurs.
2022 - Het vrolijke varken De modderpoel - video-installatie : een troep varkens vermaakte zich rond een modderpoel achter de ramen van vijf grachtenpanden in het centrum van Amsterdam. Het vrolijke varken - Ironie voor kinderen (en volwassenen): een serie van 25 kleine olieverf- schilderijen, gemaakt naar aanleiding van kinderspeelgoed en sierbeeldjes. Varkens op een motor, varkens met koddige hoedjes, varkens met fopspeen en slab; de mens projecteert absurde verzinsels op het dier waarmee hij gelijkenis vertoont. Zie ook de uitleg van de kunstenaar over de schilderijen: https://youtu.be/dwSZvBx5L4I Voor meer info over de boerderij waar de modderpoel is gefilmd: https://youtu.be/UWf4sVTKfvc